Implantación e pulo da estratexia dixital e modernización do sector comercial e artesanal

(CO300C 2021)